jueves, 24 de octubre de 2013

O MÉTODO ABN CHEGA ÁS AULAS

Algunha vez oíste falar do método de cálculo aberto baseado nos números (ABN)? Xa se practica en máis de douscentos colexios de España e de fóra de España. O seu éxito se aplica porque consegue uns resultados espectaculares: os nenos alcanzan un cálculo asombroso, ata dobrar a súa capacidade de resolución de problemas, sitúanse nun nivel de coñecementos moi por riba do que se creía que lle correspondía a súa idade, e por se todo o anterior fose pouco, os nenos entusiásmanse pola aprendizaxe matemática. 

Non é ningunha fantasía!


http://www.lacalesa.es/cms/abn

miércoles, 16 de octubre de 2013

RECURSOS TIC PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.

Un Sistema Educativo é de maior calidade cando é capaz de atender da mellor maneira posible ós alumnos con Necesidades Educativas Especiais. En calquera proxecto educativo, no vocabulario docente cotiá deben aparecer contemplados e formar parte os termos como inclusión, normalización, atención á diversidade.
O maior obxectivo educativo debe ser  avanzar na plena escolarización dos alumnos máis desfavorecidos por diferentes causas.


A continuación lle ofrecemos unha guía rápida de recursos TIC que axudará ós docentes a afrontar a súa tarefa para dar resposta o máis satisfactoria posible ó seu alumnado con Necesidades Educativas Especiais.

PROXECTO AZAHAR

AZAHAR é un conxunto de dez aplicacións sobre comunicación, ocio e planificación que, executadas a través do ordenador ou do teléfono móbil, axudan a mellorar a calidade de vida e a autonomía das persoas con autismo e con discapacidade intelectual.
As aplicacións conteñen pictogramas, imaxes e sons que se poden adaptar a cada usuario, podendo utilizarse, ademais, novos pictogramas, fotos das propias persoas e dos seus familiares, así como a súas voces, etc...

PROXECTO APRENDER

PROXECTO APRENDER  vai dirixido a alumnos con dificultades de aprendizaxe independentemente de cal sexa a súa causa ou orixe. A súa finalidade é dar resposta segundo ás necesidades que presenten os alumnos en función do nivel de competencia curricular que posúan e do grao de autonomía que poidan presentar.


AULA PT

AULA PT atopamos material para traballar con alumnos con Necesidades Educativas Especiais e que pode ser moi útil para o profesor-titor na súa aula dende a Educación Infantil  ata a Secundaria, clasificados por áreas de aprendizaxe e unidades didácticas adaptadas.


CATÁLOGO DE SOLUCIÓNS TIC PARA O ALUMNADO CON NEAEEste enlace web (http://www.ticne.es/index.php) nos axudará a atopar ferramentas de avaliación empregados na avaliación diagnóstica.
GUÍA MULTIMEDIA DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS CON NEE

Nesta guía completa atoparemos recursos para o profesorado e actividades para o alumnado con NEE.
A ATENCIÓN DO ALUMNADO CON DISLEXIA NO SISTEMA EDUCATIVO NO CONTEXTO DAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO


Este estudo constitúe un riguroso acercamento ó tratamento no sistema educativo español nas dificultades específicas de aprendizaxe en xeral, e da dislexia en particular, cunha visión de conxunto das diferentes actuacións das Administracións Educativas Españolas.

PROXECTO “EMOCIONES”

O PROXECTO “EMOCIONES” é unha aplicación que axuda ó desenrolo da empatía nos nenos con autismoOs obxectivos desta guía son:
 
-Comprender a educadores e mozos  os problemas que plantexan os diferentes tipos de discapacidades e cómo enfrontarse a elas de forma lúdica e divertida por un lado e consciente e responsable por outro.

-Poñer en mans dos educadores de secundaria un instrumento pedagóxico para educar e comprender a discapacidade.

A guía consta de dúas partes, unha primeira onde se establecen os obxectivos xerais para a etapa e a unha segunda que está centrada a xogos e actividades.