domingo, 15 de mayo de 2016

O PORCENTAXE DE GRAXA, A GRAN PREOCUPACIÓN!


     Vivimos nunha sociedade na que a imaxe persoal pretende ser o reflexo do noso ser. Somos o que mostramos? Somos as prendas que vestimos? Somos o que a báscula di? e as redes sociais, e medios están máis repletas de imaxes e fotos do que se debería considerar o reflexo da nosa felicidade.
Seguindo esta liña, os profesionais da actividade física e da saúde, somo asaltados en moitos momentos con preguntas referentes ao porcentaxe de graxa corporal, Índice de Masa Corporal e outros aspectos da composición corporal que preocupan a todo o mundo, porque convertéronse en medios de avaliación física que todo o mundo manexa.
Por ese motivo, penso que é importante tomar certa perspectiva entorno a isto. O primeiro que debemos ter en conta, é que normalmente os valores de composición corporal, como o porcentaxe de graxa, son valores obtidos a partir de métodos indirectos. O único método directo é a disección de cadáveres, e polo tanto, o único método que nos da con exactitude total a cantidade de graxa e do resto de compoñentes. O resto dos métodos, é dicir, todas as información que recibimos en consultas, ximnasios e demais lugares son estimacións e polo tanto con certo erro.
Imaxino que os daredes conta, de que os valores de graxa corporal defiren moito dependendo do lugar onde vos tomen esta valoración. Un dos motivos destas diferencias parte da metodoloxía empregada.
A antropometría, é xunto coa bioimpedancia, un dos métodos máis utilizados. Non obstante cómpre ter en conta que o cálculo da composición corporal, a partir da antropometría, emprega diferentes fórmulas que utilizan diferentes variables. Una das variables, que empregan estas fórmulas para o porcentaxe de graxa, son as dobras cutáneas.
Para o cálculo do porcentaxe de graxa existen moitas fórmulas diferentes, que darán lugar a resultados moi distintos, en función das dobras cutáneas que escollan os autores. Por exemplo:
A fórmula de Faulkner (estratexia de De Rose & Guimaraes, 1980) utiliza as dobras do tríceps, subescapular, suprailiaco e abdominal. E a fórmula de Carter (1982) emprega as dobras do tríceps, subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo e perna. As dúas fórmulas empréganse para poboación deportistas mais darán resultados moi diferentes, en función da distribución da graxa subcutánea de cada individuo.
Por este motivo, o obxectivo desta entrada e reducir a ansiedade de todas esta persoas que se senten abruadas por tanto dato. Unha boa solución, se o análise o fan por medio da antropometría, sería quedarse co valor absoluto de cada dobra cutánea e avaliar a redución directa desta, se fose necesario a redución da graxa corporal.
Non obstante, existen diferenzas individuais coas que temos que xogar. É necesario comprender que cada un é diferente e cheo de posibilidades. Isto non o esquecen nas ciencias da actividade física e do deporte, na que se ten moi en conta a correcta realización da detección de talento, e empregan as variables antropométricas como parte desta.

Nos seguintes enlaces se mostran estudios realizados no seo do Grupo Gies-10, sobre as variables antropométricas en Ximnasia Acrobática:Yaiza Taboada Iglesias

No hay comentarios:

Publicar un comentario